Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Staniastate: 9 april Folk yn 'e Wâlden

Op 9 april is er weer een concert van Folk yn 'e Wâlden: deze keer de Ierse Henry Girls. 

In de brasserie van Staniastate exposeren momenteel Gita van den Berg en Hans Smedema, deels met composities die zij gezamenlijk hebben gemaakt.

 

Lees verder

Dekema State: opening 6 april, voorjaarsfair op 20 april

‘Het was er altijd gezellig’, Jan van Wageningen. 1950- 1970. Dit jaar wordt er een kleine tentoonstelling gewijd aan Jan van Wageningen (1918-1979) , de voorlaatste slotheer van Dekema State. Opening 6 april. 

De grote voorjaarsfair is op za. 20 april 2019. Meer dan zestig kramen. Om elf uur en drie uur een lezing door Willem van Riemsdijk (van de stinzenfloramonitor) en om twee uur een wandeling om eetbare planten te leren kennen. 

Voor het voorjaarsarrangement van 13 april, waar ook Dekema State bij betrokken is, zie bij Martenastate. 

 

Lees verder

Het boek der Staten en Stinzen

In 2018 is het nieuwe boek over staten en stinzen van Rita Radetzky verschenen: <Staten, stinzen en buitenplaatsen in Friesland. "Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd". Via ons e-mailadres statenstinzen@outlook.com te bestellen!

Lees verder

Museum Martena: eerste concert in een reeks

Op zondagmiddag 17 maart vond het eerste concert plaats in het kader van een samenwerking tussen Seewyn en Museum Martena. Twee uiteenlopende trio's brachten gezamenlijk een afwisselend programma. Het is de bedoeling dat er op de ingeslagen weg wordt voortgegaan. 

3 februari jl. was het precies honderd jaar geleden dat Abe Gerlsma werd geboren in Franeker. Op die dag werd de tentoonstelling '100 jier Abe Gerlsma' geopend. Deze blijft tot en met 10 juni. 

 

 

Lees verder

De spelling van 'stinzen'

In de NRC van 3 maart werd enige aandacht besteed aan de spelling van het woord 'stinsenplant'. Omdat het stukje niet helemaal correct is, hier de relevante feiten.

Lees verder
Dag van het Kasteel. Kasteel Neuschwanstein. Niet in Friesland dus.

Dag van het Kasteel 2019

De landelijke dag van het kasteel is op 10 juni 2019 (2e Pinksterdag). Sommige Friese deelnemers zullen waarschijnlijk weer een andere dag rondom Pinksteren kiezen. Fogelsanghstate houdt zich aan de landelijke dag.

Lees verder