Relicten

Op diverse plaatsen zijn relicten aanwijsbaar van een van de talrijke stinzen (meer dan 800) die er ooit zijn geweest. De stinswieren zijn daar voorbeelden van, maar ook hierboven genoemde gebouwen als de Allemastate, de Bongastins en de Camstrastins. De Waltastins en de Cleynstins (kleine foto) naast het Sneker stadhuis kunnen hieraan worden toegevoegd. Hier een afbeelding van het gebouw aan het Vrijhof te Ferwert. De reeks wordt voortgezet.


Afbeeldingen